Actualiteitendiners 2018

TERUG NAAR AGENDA

Actualiteitendiners 2018

28 mei 2018

Hotel New York

De uitdagingen áchter de informatie-gedreven overheid

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de transformatie naar de informatie-gedreven overheid te verkennen, initieert de Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en  inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid. De focus ligt daarbij op de overwegingen, argumentaties én ervaringen op het gebied van dienstverlening, sociale allianties, bedrijfsvoering en belastingen.

Actualiteitendiners 2018

AGENDA

HIGHLIGHTS

BESTUURDERS EN TOPAMBTENAREN IN LOKALE OVERHEID

Startend met een exclusieve rondleiding over de Dutch Design Week onder begeleiding van jonge aanstormende ontwerpers, gevolgd door een interactief dinerdebat, verkent Designing Health de raakvlakken tussen de werelden van zorg en design. Waar versterken beide werelden elkaar en waar kunnen nieuwe allianties meerwaarde creëren voor patiënt en arts?

Actualiteitendiner Belastingen 2018

Digitalisering en dataficering
28/05

De uitdagingen áchter de informatie-gedreven overheid

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de transformatie naar de informatie-gedreven overheid te verkennen, initieert de Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en  inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid. De focus ligt daarbij op de overwegingen, argumentaties én ervaringen op het gebied van dienstverlening, sociale allianties, bedrijfsvoering en belastingen.

GESPREKSPARTNERS

Joop van Lunteren

Adviseur
Het Expertise Centrum

Robbert Verkuijlen

Coördinator Belastingen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Arjen van Veldhuizen

Business Unit Manager Belastingen
Centric

Victor Sint Nicolaas

Oprichter
Summitto B.V.

Arnold Geytenbeek

Directeur
Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Marieke Vrisou van Eck

Directeur
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Peter Stoffelen

Directeur
Belastingsamenwerking West-Brabant

Jan Geert Bakker

Directeur Belastingen
Gemeente Amsterdam

Ruud Schalkwijk

Directeur Gemeentebelastingen
Gemeente Rotterdam

Minke van den Oever

Hoofd Belastingen
Gemeente Leeuwarden

Arnoud van der Lugt

Business Manager Belastingkantoren
Centric

Hans Timmermans

Kwartiermaker/beoogd Directeur Corperate Dienst Datafundamenten & Analyse
Ministerie van Financiën

Sjef Leenen

Directeur/secretaris
Het Gegevenshuis

Actualiteitendiner Dienstverlening 2018

Collectieve voorzieningen met couleur locale

05/09

De uitdagingen áchter de informatie-gedreven overheid

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de transformatie naar de informatie-gedreven overheid te verkennen, initieert de Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en  inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid. De focus ligt daarbij op de overwegingen, argumentaties én ervaringen op het gebied van dienstverlening, sociale allianties, bedrijfsvoering en belastingen.

GESPREKSPARTNERS

Gerard Bruijniks

Directeur
Gemeente Loon op Zand

Mark Uiterwijk Winkel

Business Unit Manager Persoonsinformatievoorziening
Centric

Marjon van der Maat

Hoofd Dienstverlening
Gemeente Tilburg

Peter van Bennekom

Directeur Dienstverlening Drechtsteden
Gemeente Dordrecht

Sandra Post

Strategisch Manager Burgerzaken
Centric IT Solutions

Bart Eigeman

Zelfstandig Adviseur
B3O

Rob van der Velde

Hoofd Burgerzaken
Gemeente Den Haag

Alexandra van der Lee

Sectorhoofd Publiekscontacten
Gemeente Eindhoven

Evert Peereboom

Directeur Bedrijfsvoering a.i.
Gemeente Tilburg

Esther de Leeuw

Directeur Dienstverlening
Gemeente Amsterdam

Frans Jorna

Concerndirecteur Digitale stad en Innovatie
Gemeente Almere

Carolien Nicolai

Beleidsmedewerker digitale dienstverlening
Gemeente Zeewolde

Raymond van Mourik

Directeur
Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB)

TERUGBLIK

ACTUALITEITENDINER 08/06

BELASTINGEN

De uitdagingen áchter de informatie-gedreven overheid

Vanuit de ambitie om de fundamenten voor de transformatie naar de informatie-gedreven overheid te verkennen, initieert de Blommestein Groep i.s.m. Centric de Actualiteitendiners: kleinschalige en  inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid. De focus ligt daarbij op de overwegingen, argumentaties én ervaringen op het gebied van dienstverlening, sociale allianties, bedrijfsvoering en belastingen.

Lees wat er gezegd is over het bestuurdersdiscours op socialmedia

of lees meer in het e-magazine 

 

slide
slide
slide
slide
slide
slide

LOREM IPSUM

RECENSIES

DEELNEMERS

Marieke Vrisou van Eck

Directeur
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Digitalisering, het veranderende profiel van de belastingambtenaar en informatieveiligheid. Het kwam allemaal aan bod tijdens het inspirerende Actualiteitendiner Belastingen. Met voorafgaand een pakkend college over blockchain en onder deskundige begeleiding hebben we elkaar verdieping kunnen geven over de ontwikkelingen in dit vakgebied. We staan allen voor dezelfde taak, centrale maar ook lokale belastingen en toch zijn de belevingen en innovatieve ervaringen divers. Het gaf mij stof tot nadenken en mee terug te nemen naar mijn eigen organisatie en voor het bestuurlijke gesprek over onze koers. Zo lang we de lokale belastingtaak mogen uitvoeren, willen we dat graag zo actueel mogelijk blijven doen.

Arnold Geytenbeek

Directeur
Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Onder prikkelende begeleiding van Joop van Lunteren nam Victor Sint Nicolaas ons mee in de wereld van Blockchain. Een technologie die mogelijk een oplossing kan zijn bij het bestrijding van BTW fraude via de de belastingcarrousel in Europa. Hier is een bedrag van vele miljarden meegegroeid en het zou rechtvaardig zijn als dit kon worden teruggedrongen. Overigens gaat deze ontwikkeling snel en zal dit grote impact krijgen op vele terreinen. Zo zal de gemeente Rotterdam bijv. binnenkort Blockchain al gaan toepassen bij de inning van de toeristenbelasting. Daarnaast was er tijdens het diner volop ruimte om met vakgenoten op een informele wijze te discussiëren over de mogelijkheden en privacy beperkingen die er zijn gekoppeld aan de verzamelde fiscale data. Dit aan de hand van stellingen die Hans Timmermans op een bevlogen manier aan ons voor legde. Al met al een geslaagde avond en complimenten voor Centric en de Blommenstein Groep die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Victor Sint Nicolaas

Oprichter
Summitto B.V.

Het actualiteitendiner belastingen 2018 gaf veel stof tot nadenken. Partijen uit diverse expertisegebieden daagden elkaar uit om nieuwe antwoorden te vinden op bestaande en toekomstige problematiek in de belastingwereld. De kleinschaligheid van het evenement zorgde er tevens voor dat het debat vrij gevoerd kon worden.

Sjef Leenen

Directeur/secretaris
Het Gegevenshuis

Maandag deelgenomen aan het Actualiteitendiner Belastingen, waarbij ingezoomd werd op een paar aspecten van de digitale revolutie die grote impact hebben op het werken bij en het functioneren van de overheid in het algemeen en het onderdeel belastingen in het bijzonder. Een aspect dat belicht werd, is de ontwikkeling van blockchain voor het heffen en innen van BTW. Zeker interessant, niet alleen voor het voorkomen van fraude, maar vooral ook indrukwekkend hoe compleet anders processen dan gaan lopen. Aan het denken zet je ook de blokchaintoepassing bij de toeristenbelasting waarbij de toerist tevens aangeeft wat de bestemming van de opbrengst moet zijn. In meer brede zin kwamen aan de orde de verdere automatisering en robotisering van het huidig belastingwerk en de impact voor het HRM-beleid. Hoewel de digitale revolutie ook in de belastingwereld tot nieuwe werksoorten zal leiden, was de algemene overtuiging wel dat er minder en andersoortig personeel in de toekomst nodig is en dat het gegevensbeheer, ofwel het inwinnen, beheren en koppelen van data zowel inhoudelijk als organisatorisch anders zal gaan plaats vinden. In al de discussies kwam ook steeds het privacy-aspect aan de orde. Reden voor de voorzitter om dit als thema voor een volgende bijeenkomst te nemen. Kortom, een geslaagde bijeenkomst die me aan het denken heeft gezet.

Minke van den Oever

Hoofd Belastingen
Gemeente Leeuwarden

Ik was positief verrast door de prettige, informele sfeer. De samenstelling van de groep zorgde voor interessante gesprekken en discussies, aangevlogen vanuit diverse invalshoeken. Het actualiteitencollege was een mooie opmaat voor de dialogen over blockchain, privacy en datascience.

Jan Geert Bakker

Directeur Belastingen
Gemeente Amsterdam

Een goed onderwerp en een goed gezelschap: de toekomst van de lokale belastingen. Er staat ons veel te doen.

Ruud Schalkwijk

Directeur Gemeentebelastingen
Gemeente Rotterdam

Als er iets is dat duidelijk wordt als je directeuren en beleidsmakers op het gebied van (lokale) belastingheffing aan een ronde tafel zet rond het thema digitalisering, dan is het dat de sprong in de toekomst een lange polsstok vraagt! Bijdrages over Blockchain en andere (nieuwe) technologie worden moeiteloos afgewisseld met discussies over de huidige belastingwet en de vooral onmogelijkheden die deze biedt om mee te gaan in de tijd. Een gemeenschappelijke opvatting is er in ieder geval over de kracht van informatie gestuurd, of wel data gedreven werken, waarbij de gegevenseigenaren/verwerkers aan zet zijn om de schat aan beschikbare informatie te ontsluiten en om te zetten in effectief beleid. Wat dit allemaal zal betekenen voor de gemiddelde medewerker die middenin de digitale transformatie terecht is gekomen zal nog moeten blijken. Met een hoge gemiddelde leeftijd en klassieke scholing in het vakgebied van belastingen is het aanbod wel aanwezig maar zal de vraag toch echt anders zijn. Het hele gezelschap is zich ervan bewust dat het een collectieve inspanning zal vragen van de sector om mensen te binden en te boeien voor het werk in de toekomst. Een troostende gedachte voor de deelnemers was dat onze (ICT) leveranciers ook worstelen met het vraagstuk en dat de gewaardeerde dagvoorzitter op dit ingewikkelde thema niet probeerde samen te vatten en na afloop vooral in verwarring achterbleef…..

Carolien Nicolai

Beleidsmedewerker digitale dienstverlening
Gemeente Zeewolde

Het Actualiteitendiner Dienstverlening was voor mij een goede gelegenheid om te toetsen bij anderen of mijn ideeën over de digitale dienstverlening van de (gemeentelijke) overheid hout snijden. En vooral om te ontdekken hoe we samen verder kunnen!

Peter van Bennekom

Directeur Dienstverlening Drechtsteden
Gemeente Dordrecht

Het Actualiteitendiner Dienstverlening was voor mij een heel waardevolle avond. Een interessante mix van mensen (strategische blik) met diverse opvattingen zaten aan tafel, die open en luisterend in gesprek waren. De ontspannen en kleinschalige opzet geeft ruimte om goed te beschouwen en iedereen aan bod te laten komen. Een aantal inzichten van deze avond neem ik weer in mijn achterzak mee naar Dordrecht. Het decor van Hotel New York en de skyline van Rotterdam gaf inspiratie op het verbinden van het verleden, heden en toekomst. Kortom, graag ben ik er een volgende keer weer bij.

Alexandra van der Lee

Sectorhoofd Publiekscontacten
Gemeente Eindhoven

Het Actualiteitendiner is een informele bijeenkomst op een prachtige plek, centraal in het land. De thema’s sluiten goed aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, en bij de opgaven waar de (lokale en centrale) overheid voor staat. De hele bijeenkomst is goed georganiseerd met een duidelijke doel en onderwerp. De gasten zijn deskundig op het gekozen thema en er is ook voldoende diversiteit in de groep. De sfeer is uitermate prettig; zowel professioneel als informeel. Ook de begeleiding bij het diner is goed; een gesprekspartner begeleidt het geheel. Ik heb positieve ervaringen met het Actualiteitendiner!

Raymond van Mourik

Directeur
Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB)

Ik heb op 5 september kennis mogen maken met het ‘Actualiteitendiner Dienstverlening’ op uitnodiging van Centric en de Blommestein Groep. Het thema en de ‘line up’ waren interessant voor en vanuit de NVVB en uit ervaring wist ik al dat het met eten in Hotel New York ook wel goed zou zitten. Zo’n 5 minuten voor aankomst werd ik ‘gevraagd’ om één van de twee inleidingen te verzorgen vanwege een onverwachte afzegging. Met de ervaring rond een recente casus vanwege een fout in de paspoortchip en de gevolgen voor de burger van dat ‘digitaliseringsfoutje’ durfde ik die uitdaging wel aan. En de avond bleek meer verrassingen te kennen. Nieuwe ontmoetingen en inzichten, ruimte om even uit de dagelijkse realiteit te stappen en te fantaseren over het doorbreken van taboes, plafonds en dogma’s. Een dankbaar lijstje met namen, ideeën en huiswerk onder de arm mee terug. Alleen het eten was niet echt verrassend: dat was gewoon ouderwets uitstekend…

Siebren van der Berg

Manager Sociale Zaken
Gemeente Leeuwarden

Door de samenstelling van de aanwezigen, de opbouw van de onderwerpen en de informele ambiance heb ik het actualiteitendiner als verfrissend, inspirerend en diepgaand ervaren. Een waardevolle bijeenkomst!

Elfriede Boer

Directeur Sociale Dienst
Werkzaak Rivierenland

Het is bijzonder om met anderen te sparren over de toekomst van de Particpatiewet en zelfs breder de dienstverlening vanuit Gemeente. Opvallend is dat het eigenlijk niet uitmaakt of vanuit een grote organisatie of kleine organisatie handelt. Tijdens zo’n diner is er echt afstand van het werk en ruimte voor uitwisseling. Het is voor mij erg inspirerend, en biedt ook verrassende inzichten. Ik wil al met big data de dienstverlening verbeteren en een uitkering zie ik als een dienst/ product dat de gemeente levert. Daar dachten mijn collega’s duidelijk even anders over. Dat gaf mij weer stof tot nadenken. Dank voor alle inspiratie in het prachtige Hotel New York uitkijkend over het water.

Henk Procé

Directeur Sociaal Domein
Gemeente Zwolle

Ik vind de setting en sfeer van de actualiteitendiners mooi, de variatie in deelnemers maakt dat er steeds een gesprek op goed niveau en met verrassende invalshoeken ontstaat.

ORGANISATIE

De Actualiteitendiners is een initiatief van:

Blommestein Groep

Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

 

Locatie

Buitenplaats Slangevegt

Straatweg 40, 3621 BN Breukelen

Telefoon 0346 - 250 011

www.slangevegt.nl

Over Info Support

Info Support is specialist in het ontwikkelen, beheren en hosten van maatwerk software en BI- en integratieoplossingen. Met ruim 400 medewerkers laten zij hun klanten in o.a. de financiële dienstverlening en overheid voorop lopen in hun markt.

 

Meer informatie over de Transformatie Dialogen?

Programma: Lard Ortjens, lard@blommesteingroep.nl

Organisatie:  Aukje van Lamoen, aukje@blommesteingroep.nl

 

U kunt ook bellen met: 073 - 595 7050.